مجتمع آموزشی فرید ضمن اعتقاد به هوشمند شدن کلاس ها و ضرورت امر بدور از هیجانات و تبلیغات ، هوشمند سازی را در بستری هوشمند پیگیری می نماید .

 

 


 

 

 

 

 

 

هوشمند سازي مدارس

smart school

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                نماي مجتمع                       حياط راهنمايي

حياط دبستان 

 

                      
                              

 

 

آدرس : شهرك ژاندارمري ، بلوار مرزداران ، خيابان نارون ، تقاطع البرز 7 و سپهر 8

تلفن هاي تماس : 44284419 - 44283412 - 44284484

فكس : 44282809